دستگاه های خونگیری | فارسی
hamburger overlay
اکیوچک سافت کلیکس
کسب اطلاعات بیشتر
استفاده راحت

۱۱درجه عمق نفوذ تنظیم

نفوذ

۰.۸تا ۲.۳ میلی متر

ایمنی

ایمنی

عرض سوزن

۰.۴ میلی متر

اکیوچک فست کلیکس
کسب اطلاعات بیشتر
آسان

1- تنها یک کلیک کافی است.

استوانه سوزن

۶ سوزن از قبل تعبیه شده

کلاهک قابل چرخش

۱۱ عمق مختلف

عرض سوزن

۰.۳میلی متر

اکیوچک لینک اسیست
کسب اطلاعات بیشتر
زادیه ورود

۹۰° درجه

ست تزریق

اکیوچک اینسایت فلکس

مکانیزم

عملکرد تنها با یک حرکت

اکیوچک سافت کلیکس
  • استفاده آسان
  • خونگیری سریع برای استفاده راحت
  • خونگیری​ واقعا 
اکیوچک فست کلیکس
  • دستگاه اکیوچک فست کلیکس اولین دستگاه لنسینگ یک ضربه ای جهان با استوانه است. فناوری منحصر به فرد آن باعث می شود فرآیند سوزن زنی بسیار سریع، آسان و بدون درد انجام شود
  • دستگاه لنسینگ از استوانه ای با 6 سوزن از قبل تعبیه شده استفاده می کند، بنابراین نیازی به جا به جایی سوزن ها به صورت تکی وجود ندارد
  • کلاهک قابل چرخش آن امکان تنظیم 11 عمق مختلف را جهت تطابق بهتر با نوع پوست فرد فراهم می آورد
اکیوچک لینک اسیست

اکیوچک لینک اسیست پلاس

  • طراحی شده به عنوان یک ست تزریق حقیقتا بدون درد
  • طراحی شده برای کنترل کردن تزریق و جلوگیری از تزریق تصادفی
  • راحت ، تزریق منسجم