قصه سلول کوچولو و پری انسولین | فارسی
hamburger overlay

قصه سلول کوچولو و پری انسولین

سلول کوچولو قصه یک سلول کوچک است که با مادربزرگش در سرزمین بدن زندگی می کنند.

این داستان با عشق به بچه های دوست داشتنی مبتلا به دیابت ایرانی از ایتالیایی به فارسی ترجمه شده است.

قصه سلول کوچولو به شکلی ساده و با متنی روان، نحوه تنظیم جعبه های گلوکز توسط بدن، نقش کوه قهوه ای کبد و کارخانه بزرگ پانکراس و نقش آقای رئیس انسولین را توضیح می دهد.

 

سلول گوچولو نهایی