hamburger overlay

آشنایی با عملکرد پمپ

پانکراس در مقایسه با پمپ

پانکراس فرد بدون دیابت معمولا برای تنظیم قند خون مقادیر اندکی انسولین تولید می کند. میزان انسولین تولید شده بر اساس ساعت درونی هر فرد و همچنین عواملی مانند فعالیت جسمانی، متابولیسم، استرس و بیماری متغیر خواهد بود . وقتی فرد غذا می خورد، پانکراس میزان انسولین بیشتری برای تنظیم میزان قند خون تولید می کند. درمان با پمپ انسولین نوعی روش درمانی مشابه با عملکرد پانکراس است که منجر به تامین مداوم انسولین در بدن و در صورت نیاز دوزهای مازاد می شود

پانکراس سالم

پانکراس سالم در طول روز مقادیر اندکی انسولین و برای وعده ها و میان وعده ها انسولین بیشتری تولید می کند.

پمپ تراپی در برابر تزریق انسولین 

برخلاف درمان با پمپ انسولین، درمان تزریقی معمول از عملکرد پانکراس تقلید نمی کند. تزریق انسولین طولانی اثر با نیازهای متغیر بدن در طول روز مطابقت ندارد- افرادی که از این تکنیک استفاده می کنند باید بر اساس زمان تزریق برای وعده ها و سایر ابعاد زندگی خود برنامه ریزی نمایند.

درمان تزریقی شدت یافته انسولین بهتر از درمان های رایج است، اما نیازمند تزریق های چندگانه است.

درمان به روش تزریقی رایج انسولین باعث ورود میزانی از انسولین به بدن می شود که نمی تواند به نیازهای بدن در طول روز پاسخ دهد

دوز های دقیق و روزانه انسولین

پمپ تراپی باعث ورود دوزهای فراوانی از انسولین سریع الاثر در طول روز و شب می شود. نرخ ورود انسولین پایه بر اساس نیازهای متابولیسم تنظیم شده و شما می توانید با انعطاف و آرامش خاطر بیشتر ورزش کنید، بخوابید و غذا بخورید. می توان پمپ را طوری برنامه ریزی کرد که قبل از وعده یا میان وعده دوز بلوس معینی را وارد بدن کند تا کالری ورودی جبران شود. همچنین می توانید میزان دقیق و زمان بندی هر بلوس را مشخص کنید

درمان با پمپ

پمپ تراپی با ورود خودکار انسولین به صورت 24 ساعته انسولین پایه و ورود دستی انسولین بلوس در صورت نیاز به تقلید عینی از عملکرد پانکراس سالم می پردازد. (برای وعده/میان وعده و یا برای اصلاح سطوح بالای قند خون).

به اشتراک گذاری

ثبت شده در: