به فکر یک پمپ هستید؟ | فارسی
hamburger overlay

به فکر یک پمپ هستید؟

کنترل درمان، کنترل زندگی تان است.

درمان با پمپ انسولین این امکان را برای شما فراهم میکند که اختیار و توانایی زندگی آزاد خود را بازیابید.

  • - هر چه دوست دارید، هر زمان دوست دارید بخورید.
  • - تا دیروقت بخوابید- دیگر نیازی به صرف وعده غذایی یا تزریق در اوایل صبح نیست.
  • - آزاد و به اختیار خود زندگی کنید.
  • - برای زندگی خود برنامه ریزی کنید، نه برای مصرف انسولین.

نتایج موثر پمپ تراپی اثبات شده است.

مطالعه ای در این حوزه نشان می دهد که بهبود کنترل قند خون منجر به کاهش یا پیشگیری عوارض دیابت می شود. در واقع درمان گسترده و شدید در اثر تزریق های متعدد روزانه و یا با پمپ انسولین منجر به کاهش آغاز و پیشرفت عوارض دیابت به میزان 76 درصد می شود. از نظر بالینی ثابت شده است که هر نوع کاهش ثابت و ماندگار قند خون منجر به کاهش ریسک های این بیماری می شود1.

 

Diabetes Control and Complications Trial Research Group. The effect of intensive treatment of diabetes on the development and progression of long-term complications in insulin-dependent diabetes mellitus. New Engl J Med. 1993;329:977-986.

به اشتراک گذاری

ثبت شده در: