hamburger overlay

به فکر یک پمپ هستید؟

کنترل درمان، کنترل زندگی تان است.

درمان با پمپ انسولین این امکان را برای شما فراهم میکند که اختیار و توانایی زندگی آزاد خود را بازیابید.

  • - هر چه دوست دارید، هر زمان دوست دارید بخورید.
  • - تا دیروقت بخوابید- دیگر نیازی به صرف وعده غذایی یا تزریق در اوایل صبح نیست.
  • - آزاد و به اختیار خود زندگی کنید.
  • - برای زندگی خود برنامه ریزی کنید، نه برای مصرف انسولین.

نتایج موثر پمپ تراپی اثبات شده است.

مطالعه ای در این حوزه نشان می دهد که بهبود کنترل قند خون منجر به کاهش یا پیشگیری عوارض دیابت می شود. در واقع درمان گسترده و شدید در اثر تزریق های متعدد روزانه و یا با پمپ انسولین منجر به کاهش آغاز و پیشرفت عوارض دیابت به میزان 76 درصد می شود. از نظر بالینی ثابت شده است که هر نوع کاهش ثابت و ماندگار قند خون منجر به کاهش ریسک های این بیماری می شود1.

http://youtu.be/bIWlxR2iWbY

1- گروه مطالعات پژوهشی مشکلات و کنترل دیابت. تاثیر درمان گسترده و شدید بر دیابت در آغاز و پیشرفت مشکلات طولانی مدت در دیابت شیرین وابسته به انسولین. مجله پزشکی نیوانگلند، 1993؛ 329؛ 986-977.

به اشتراک گذاری

ثبت شده در: