دقت دستگاه سنجش قند خون | فارسی
hamburger overlay

دقت دستگاه سنجش قند خون

در روند سنجش قند خون خود، ممکن است تصور کنید که دستگاه سنجش نتیجه دقیقی را به شما اعلام می کند. با این حال دقت دستگاه سنجش وابسته به عوامل متعددی است

. شرکت رش به عنوان سازنده محصولات اکیوچک بر این باور است که شما شایسته دستگاهی قابل اعتماد و نتایجی دقیق هستید تا بتوانید در نهایت اطمینان به آنها استناد نمایید. دقیقا به همین دلیل کیفیت و دقت اولویت اصلی کاری ما بوده است.

در طول هفته معمولی جهت اطمینان از دقت نتایج، در مجموع بیش از 60.000 تست بر روی نوارهای سنجش اکیوچک اجرا می شود1.

افزون بر این، فرآیندهای ساخت و تولید دقیق باعث اطمینان از این می شوند که محصولات ما مطابق با استانداردهای کیفی هستند. به عنوان مثال:

  • - در هر حجم بزرگ نوار تست اکیوچک که شامل میلیون ها نوار است، یک مورد از هر 128 عدد نوار از جهت عملکرد صحیح مورد تست قرار می گیرد.
  • - این نمونه ها نماینده و معرف کل دسته بوده و برای بار دوم با نمونه خون در سطوح مختلف قند مورد سنجش قرار می گیرند تا نتایج بازتابی از شرایط واقعی باشند.
  • - جهت کسب اطمینان از اینکه تمام نوارهایی که وارد بازار می شوند مطابق با استانداردهای کیفی بالا هستند،ارزیابی ها و تست های مضاعفی انجام می شود که نوار تست نمونه باید مقداری فراتر از محدوده خاص را نیز نشان دهد.

و مابقی به ما اطمینان می دهد که سیستم های سنجش قند خون اکیوچک نتایج مطمئنی ارائه می دهند و شما می توانید با اطمینان خاطر به آنها اتکا کنید.

1- داده ها در پرونده ثبت شده اند. بر اساس متوسط تولید هفتگی نوارها، حدود 80 میلیون نوار تولید شده و شامل ترکیبی از سنجش نوارهای تست به دلیل استانداردهای صحت و دقت است.

به اشتراک گذاری

ثبت شده در: