سنجش قند خون Faq | فارسی
hamburger overlay

فهرست سوالات متداول

دستگاه خونگیری اکیوچک دارای کلاهک پلاستیکی ویژه ای برای تست در سایر نقاط بدن است. قبل از اجرای تست در نقطه دیگر با پزشک مشورت کنید تا بهترین نقطه شناسایی شود نکته: از کلاهک پلاستیکی خاص برای خونگیری در نوک انگشت استفاده نکنید. مراحل خونگیری از نوک انگشت را تنها با چند تفاوت اجرا کنید: از کلاهک شفاف یا مات استفاده کنید. در نقاط دیگر بدن به عمق بیشتری نیاز دارید.. عمق 3 را برای کف دست و یا 5-1/2 را برای ساعد یا آرنج انتخاب کنید. (این تنظیمات پیشنهادی هستند، ممکن است برای شما متفاوت باشند) دریچه کلاهک شفاف یا مات را بر روی نقطه بدن قرار دهید. دستگاه خونگیری رابا حرکت پمپی آرام به بالا و پایین ببرید تا جریان خون افزایش یابد بر این نقطه فشار ثابت وارد کنید، سپس پلانگر (پیستون) را فشار داده و رها کنید. برای فشار با دستگاه بر این نقطه نترسید، تا جریان خون بیشتر باشد. همچنان کلاهک را به مدت چند ثانیه به نقطه مورد نظر فشار دهید تا خون به سطح بیاید.
نمایشگر E4 بر روی دستگاه نشان می دهد که برای اندازه گیری خون کافی وجود ندارد و یا خون بعد از شروع آزمایش وارد شده است. در این صورت باید نوار تست را خارج کرده و تست قند خون را تکرار کنید.
یک نمونه کوچک- تنها 0.6 میلی متر.
وقتی خون روی نوار قرار می گیرد سیستم به صورت خودکار خون را تشخیص داده و تست را آغاز می کند- حتی اگر رنگ زرد رنگ مشاهده شود. تنها زمانی که به نمونه خون بیشتری نیاز است علامت قطره خون در نمایشگر چشمک می زند.

See Health and Safety Information

Battery Warning: Keep out of reach of children.

  • Choking hazard. Small parts. Keep away from children under the age of 3 years.
  • Keep new and used batteries away from children. Ingestion or insertion into the body may cause chemical burns, perforation of soft tissues, and death. Severe burns may occur within 2 hours of swallowing. If you think a battery might have been swallowed or placed inside any part of the body, seek medical attention immediately.
  • If the battery compartment does not close securely, stop using the product and keep it away from children. Contact Roche.